Kantoren

Hoofdkantoor J.P. Morgan

Het SD-team werd gevraagd door bouwaannemer Wates om kit- en afwerkingswerkzaamheden uit te voeren aan het hoofdkantoor van J.P. Morgan in Foundation Park, Maidenhead.