News

SD Claims service gelanceerd voor verzekeraars

SD Claims zal verzekeraars voorzien van een toegewijd team van reparateurs van harde oppervlakken die beschadigde huishoudelijke en commerciële voorwerpen kunnen herstellen tot de oorspronkelijke standaard – en zo tijd en geld besparen op claims die anders misschien gloednieuwe vervangingen hadden vereist.