News

School is begonnen voor het SD-team

Het SD-team is deze maand teruggegaan naar school om te helpen met reparaties aan tegelwerk op een onafhankelijke school in Londen.